T SHIRT - DAFYDD IWAN & MEIC STEVENSCRYS T - DAFYDD IWAN A MEIC STEVENS

This t shirt is decorated with an image reproduced from the Geoff Charles Collection - To co-incide with the Record:  Folk, Protest and Pop exhibition held at the National Library of Wales from 22nd June 2019 - 1st February 2020. This item is exclusive to the National Library of Wales. Made from 100% cotton.  Machine washable at 40 degrees.

Size: Large

Mae'r crys t hwn wedi'i haddurno efo delwedd allan o Casgliad Geoff Charles - I gyd-fynd â'r arddangosfa Record: Gwerin, Protest a Phop a gynhaliwyd yn y Llyfrgell Genedlaethol Cymru rhwng 22 Mehefin 2019 - 1af Chwefror 2020. Mae'r eitem hon yn unigryw i Lyfrgell Genedlaethol Cymru. Wedi'i wneud o gotwm 100%. Allwch golchi ar 40 gradd.

Maint: Large

£13.99 -