DELIVERIES

Postage and packing

Region

Orders under £25

Orders between £25 and £75

Orders between £75 and £150

Orders over £150

 

UK (2-4 business days)

£2.95

£3.95

£4.95

Free shipping

 

Europe

£9.95

£14.95

£19.95

Free shipping

 

Rest of the World

£17.95

£21.95

£24.95

Free shipping

 

 

Despatch

All orders will be dispatched immediately. All overseas packages will be sent via surface mail. Please contact the shop manager should you require immediate delivery via airmail. Please wait 28 days before contacting us regarding non-delivery of goods.

TÂL CLUDIANT

Postio a Phacio

Ardal

Archebion o dan £25

Archebion rhwng £25 a £75

Archebion rhwng £75 a £150

Archebion dros £200

 

DU (2-4 diwrnod busnes)

£2.95

£3.95

£4.95

Postio am ddim

 

Ewrop

£9.95

£14.95

£19.95

Postio am ddim

 

Gweddill y Byd

£17.95

£21.95

£24.95

Postio am ddim

 


Danfon Nwyddau

Bydd pob archeb yn cael ei anfon ar unwaith. Bydd yr holl becynnau tramor yn cael eu hanfon drwy post tir a môr. Cysylltwch â rheolwr y siop os ydych angen postio ar unwaith drwy bost awyr. Arhoswch am 28 diwrnod cyn cysylltu â ni am nwyddau nas derbyniwyd os gwelwch yn dda.