MY FAMILY HISTORY - A 10 GENERATION FAMILY RESEARCH RECORD BOOK WITH PEDIGREE CHARTS

'My Family Record Book' is an efficient and attractive method of recording and displaying the results of family history research.  The product is in two main parts; a ten generation loose-leaf record book, two-sided ten generation pedigree chart, plus a system for recording re-marriages and new partnerships. It allows the recording of 256 marriages, 512 ancestors plus offspring, stretching back to the early 1700's and beyond. All individuals are allocated unique reference numbers to mate entries in the record book with those on the pedigree charts.

Mae 'Mi Famal Record Cook' yn ddull effeithiol a deniadol o gofnodi ac arddangos canlyniadau ymchwil hanes teuluol. Mae'r cynnyrch yn dod mewn dwy brif ran; llyfr cofnodion deg cenhedlaeth gyda thudalennau rhydd, a siart dwy ochrog peiri cenhedlaeth, yn ogystal â system ar gyfer cofnodi ail-priodasau a phartneriaethau newydd. Mae'n caniatáu cofnodi 256 priodasau, 512 hynafiaid yn ogystal â'i phlant, yn ymestyn yn ôl i'r 1700au cynnar a thu hwnt. Mae pob unigolyn yn cael eu dyrannu rhif cyfeirnod unigryw i baru cofnodion yn y llyfr cofnodion gyda'r rhai ar y siartiau pedigri.

£9.99 -