GWLADFA KYFFIN - KYFFIN IN PATAGONIA (PAPERBACK)

Sir Kyffin WIlliams is one of the most important of Welsh artists.  This fully illustrated book exhibits a rich collection of colour reproductions of watercolours, drawings and paintings by Kyffin Williams during his visit to Patagonia in 1968-9, with a short critical essay on his work

Pages:  104

Mae Syr Kyffin Williams yn un o'r artistiaid mwyaf pwysig o Gymru. Mae'r llyfr darluniadol hwn yn dangos casgliad cyfoethog o atgynyrchiadau lliw o luniau dyfrlliw, darluniau a pheintiadau gan Kyffin Williams yn ystod ei ymweliad â Phatagonia ym 1968-9, gyda thraethawd beirniadol byr ar ei waith

Tudalennau: 104

£6.50 -