BADGE - DAFYDD IWAN & MEIC STEVENSBATHODYN - DAFYDD IWAN A MEIC STEVENS

This colourful badge features an image reproduced from the Geoff Charles Collection - To co-incide with the Record:  Folk, Protest and Pop exhibition held at the National Library of Wales from 22nd June 2019 - 1st February 2020. This item is exclusive to the National Library of Wales.

Size of Badge:  4cm x 4cm

Mae'r bathodyn lliwgar hwn wedi'i harddurno efo delwedd allan o Casgliad Geoff Charles - I gyd-fynd â'r arddangosfa Record: Gwerin, Protest a Phop a gynhaliwyd yn y Llyfrgell Genedlaethol Cymru rhwng 22 Mehefin 2019 - 1af Chwefror 2020. Mae'r eitem hon yn gyfyngedig i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Maint y mat diod - 4cm x 4cm

£1.00 -