A REFUGE IN PEACE AND WAR

This hard backed volume about the history of the National Library of Wales in Aberystwyth written by one of its former librarians. The story is told of the struggle to gain recognition, the unrelenting persistence of the founders, and the dogged determination of the Librarian and his staff to create a national institution worthy of the name. Includes over 30 photgraphs

Pages:  306

Mae'r gyfrol clawr caled hon yn adrodd hanes Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth wedi'i hysgrifennu gan un o'i gyn-lyfrgellwyr. Edrydd hanes y frwydr i ennill cydnabyddiaeth, dyfalbarhad diddiwedd y sylfaenwyr yn ogystal â phenderfyniad y Llyfrgellydd a'i staff i greu sefydliad cenedlaethol teilwng i'r Cymry. Yn cynnwys dros 30 o ffotograffau

306 o dudalennau

£15.00 -