YR HEN DESTAMENT CYMRAEG 1551 - 1620

A comparative study of Welsh versions of the Old Testament alongside the original and other European versions

Pages:  351

Cyfrol sy'n dangos maint a natur y berthynas rhwng y fersiynau Cymraeg o'r Hen Destament a'r testunau gwreiddiol a chyfieithiadau Ewropeaidd eraill

351 o dudalennau

£1.00 -