Y CHWARELWR

'Y Chwarelwr' ('The Quarryman') was the first ever talkie in Welsh made by Syr Ifan ab Owen Edwards and John Ellis Williams. The original film was restored by the National Screen and Sound Archive of Wales.

Ffilm lafar gyntaf yr iaith Gymraeg gan Syr Ifan ab Owen Edwards a John Ellis Williams. Adferwyd i'w chyflwr gwreiddiol gan Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru.

£12.99 -