CHRISTMAS CARDS - KYFFIN WILLIAMS (STAG & FARMER WITH STICK IN A SNOWSTORM)CARDIAU NADOLIG - KYFFIN WILLIAMS (STAG A FFERMWR GYDA FFON MEWN STORM EIRA)

This set of 10 Christmas cards includes 2 different designs, featuring images taken from the collections of the National Library of Wales by Sir Kyffin Williams.  Each card measures 17.7cm x 12.5cm and the message inside reads "Cyfarchion y Tymor/Seasons Greetings"  A great way to send some festive cheer to family and friends!

Mae'r set hon o 10 garden Nadolig Cymreig, yn cynnwys 2 dyluniad gwahanol sydd yn dangos delweddau a gymerwyd o gasgliad y Llyfrgell Genedlaethol Cymru gan Syr Kyffin WIlliams.  Mae pob cerdyn yn mesur 17.7cm x 12.5cm ac mae'r neges y tu mewn yn darllen "Cyfarchion y Tymor/Seasons Greetings".  Ffordd wych o anfon hwyl y Nadolig i deulu a ffrindiau!

 

£7.99 -