CHRISTMAS CARDS BY VALERIANE LEBLOND - THREE HARESCARDIAU NADOLIG GAN VALERIANE LEBLOND - THREE HARES

This pack of Christmas cards by Valeriane Leblond, inspired by the local way of life and landscapes surrounding Cardigan Bay.   Each card measures 14cm x 9cm and has been left blank inside for you to write your own message.  A great way to send some festive cheer to family and friends!

Mae'r pecyn hon o gardiau Nadolig gan Valeriane Leblond, wedi ysbrydoli gan ffordd leol o fyw a thirluniau cyfagos Bae Ceredigion.  Mae pob cerdyn yn mesur 14cm x 9cm.  Mae'r cardiau wedi cael eu gadael yn wag tu fewn i chi ysgrifennu neges eich hunan. Ffordd wych o anfon hwyl y Nadolig i deulu a ffrindiau!

£5.25 -