WRITE AND WIPE ACTIVITY CARD PACKPECYN CARDIAU GWEITHGAREDDAU SGWENNU A SYCHU

A box of fun for kids and the ideal size to take with you on a long journey or simply to entertain at home on rainy days! Pictures to draw, seek and find activities, puzzles and more.  The pack includes a pen - the cards are wipe clean and can be re-used again and again.

Bocs o hwyl i’r plant a’r maint delfrydol i’w gludo ar gyfer siwrne hir neu i’w fwynhau yn y lolfa ar ddiwrnod glawog! Lluniau i’w tynnu, tasgau chwilota, posau a mwy.   Mae’r pecyn yn cynnwys pen  - a gellir glanhau’r cardiau a’u defnyddio dro ar ôl tro.

£6.99 -