WOODEN HEART DECORATION - MAMADDURN SIAP CALON - MAM

This white wooden heart decoration has been painted with a flower motif, pink dots and the word 'Mam'. With grey ribbon for hanging.

Decoration Size:  15cm

Mae'r addurn calon pren gwyn hyn wedi cael ei peintio efo motif o flodau, spotiau pinc a'r gair 'Mam'. Gyda rhuban llwyd i hongian.

Maint yr Addurn: 15cm

£3.50 -