WOODEN HEART DECORATION - MAMGUADDURN SIAP CALON - MAMGU

This white wooden heart decoration has been painted with a flower motif, pink dots and the word 'Mamgu'. With grey ribbon for hanging.

A lovely keepsake to give this Mother's Day.

Decoration Size:  15cm

Mae'r addurn calon pren gwyn hyn wedi cael ei peintio efo motif o flodau, spotiau pinc a'r gair 'Mamgu'. Gyda rhuban llwyd i hongian.

Mae'n gofrodd hyfryd i rhoi  ar Sul y Mamau.

Maint yr Addurn: 15cm

£3.50 -