WOODEN BOOKMARK - MAM ORAU'N Y BYDNOD TUDALEN - MAM ORAU'N Y BYD

This lovely bookmark will help you keep track of what page you are on in your  favourite book, and comes with a coloured cord attached.   The bookmark comes in a sealed package with a backing card.  "Mam Orau'n y Byd" translates in English to "Best Mum in the World".

Dimensions:  14cm x 5cm

Bydd nod llyfr hyfryd hyn yn helpu i gadw golwg ar ba dudalen rydych chi arno yn eich hoff lyfr, ac yn dod â llinyn lliw ynghlwm. Daw'r nod tudalen mewn pecyn wedi'i selio gyda cherdyn cefnog.

Dimensiynau: 14cm x 5cm

£3.85 -