WICKEDLY WELSH CHOCOLATE BAR - MAE HEN WLAD FY NHADAUBAR SIOCLED WICKEDLY WELSH - MAE HEN WLAD FY NHADAU

This bar is made with the finest milk chocolate proudly decorated with the Map of Wales.

Gwneir y bar hwn gyda siocled llaeth gorau a addurnir gyda Map o Gymru.

£3.95 -