WICKEDLY WELSH CHOCOLATE BAR - CYMRU AM BYTHBAR SIOCLED WICKEDLY WELSH - CYMRU AM BYTH

This bar is made with the finest milk chocolate proudly decorated with the Welsh Dragon and the words I Love Wales / Rwy'n Caru Cymru.

Gwneir y bar hwn gyda siocled llaeth gorau a addurnir gyda'r Ddraig Goch efo'r geiriau I Love Wales / Rwy'n Caru Cymru.

£3.95 -