WELSH MANORS AND THEIR RECORDS

A scholarly study of the nature and content of Welsh manorial records, setting them in their social and economic, historical and legal contexts; an interesting exploration of the development and decline of the manorial system from the middle ages until the twentieth century, together with an extensive and detailed bibliography

Pages:  240

Astudiaeth ysgolheigaidd o'r natur a chynnwys cofnodion maenorol Cymreig, gan eu gosod yn eu cyd-destunau cymdeithasol ac economaidd, hanesyddol a chyfreithiol; archwiliad diddorol o ddatblygiad a dirywiad y system faenorol o'r canol oesoedd hyd at yr ugeinfed ganrif, ynghyd â llyfryddiaeth helaeth a manwl

Tudalennau: 240

£10.00 -