WELSH GENEALOGIES A.D. 1500-1600

This volume continues Dr Peter Bartrum's books, adding about two hundred new family lines and taking the pedigrees on for a further century to 1600.  Pedigrees were given great importance by the Welsh from very early days, and as with other nations the pedigrees of the princely families, of ancient heroes and saints took pride of place.  There is also a CD to accompany this volume

Mae'r gyfrol hon yn parhau llyfrau Dr Peter Bartrum, gan ychwanegu tua dau gant o linellau teuluol newydd a chymryd yr achau ar gyfer ganrif bellach i 1600. Rhoddwyd pwys mawr gan y Cymry ar Pedigri o ddyddiau cynnar iawn, ac fel gyda chenhedloedd eraill, yr achau teuluoedd tywysogaidd, o arwyr a seintiau hynafol. Mae yna hefyd CD i gyd-fynd efo'r gyfrol hon

£27.00 -