WELSH FLAGBANER CYMRU

The Welsh Flag shows a red dragon on a green and white field.  It was recognized as the Welsh National Flag in 1959.

This flag is 5ft x 3ft in size is made of 100% Polyester, double stitched and has eyelets for hanging.  A perfect gift for St David's Day.

Mae'r faner Cymru yn dangos Draig Goch ar faes gwyrdd a gwyn. Cafodd ei gydnabod yn swyddogol fel y faner genedlaethol Cymru ym 1959.

Mae'r faner yn 5 troedfedd x 3 troedfedd o faint, wedi cael ei wneud o Polyester 100%, wedi'i phwytho'n ddwbl ac mae ganddo "eyelets" gyfer hongian. Anrheg berffaith i Ddydd Gŵyl Dewi.

£4.99 -