WELSH CHRISTMAS CARDS - SNOWMANCARDIAU NADOLIG CYMREIG - DYN EIRA

This set of Christmas cards includes 6 identical designs with the words "Nadolig Llawen" (Merry Christmas). Each card measures 14cm x 14cm.  The cards have been left blank inside for you to write your own message.  A great way to send some festive cheer to family and friends!

Mae'r set hon o gardiau Nadolig Cymreig, yn cynnwys 6 dyluniad o'r un fath efo'r geiriau "Nadolig Llawen". Mae pob cerdyn yn mesur 14cm x 14cm.   Mae'r cardiau wedi cael eu gadael yn wag tu fewn i chi ysgrifennu neges eich hunan.  Ffordd wych o anfon hwyl y Nadolig i deulu a ffrindiau!

£6.00 -