WELSH CHRISTMAS CARDS - SANTA AND SHEEPCARDIAU NADOLIG CYMREIG - SIÔN CORN A DEFAID

This set of 8 Christmas cards includes 2 different designs with the words "Nadolig Llawen" (Merry Christmas). Each card measures 12cm x 12cm and the message inside reads "Gyda phob dymuniadau da ar gyfer y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd" (Best wishes for Christmas and the New Year).

Mae'r set hon o 8 gardiau Nadolig Cymreig, yn cynnwys 2 dyluniad gwahanol efo'r geiriau "Nadolig Llawen". Mae pob cerdyn yn mesur 12cm x 12cm ac mae'r neges y tu mewn yn darllen "Gyda phob dymuniadau da ar gyfer y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd".

£4.85 -