WELSH CHRISTMAS CARDS - 8 PACKCARDIAU NADOLIG CYMREIG - PECYN O WYTH CERDYN

This set of Christmas cards includes 2 different designs. Each card measures 12cm x 12cm and has been left blank inside for you to write your own message.  A great way to send some festive cheer to family and friends!

Mae'r set hon o gardiau Nadolig Cymreig, yn cynnwys 2 dyluniad gwahanol.  Mae pob cerdyn yn mesur 12cm x 12cm.  Mae'r cardiau wedi cael eu gadael yn wag tu fewn i chi ysgrifennu neges eich hunan. Ffordd wych o anfon hwyl y Nadolig i deulu a ffrindiau!

£4.85 -