WELSH CHRISTMAS CARDS - 2 DIFFERENT IMAGESCARDIAU NADOLIG CYMRAEG - 2 DELWEDD GWAHANOL

This set of 8 Christmas cards includes 2 different designs and "Nadolig Llawen" (Happy Christmas). Each card measures 12cm x 12cm and has the wording "Gyda phob dymuniad da ar gyfer y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd" (With every good wish for Christmas and New Year) inside.  A great way to send some festive cheer to family and friends!

Mae'r set hon o 8 o gardiau Nadolig Cymreig, yn cynnwys 2 delwedd gwahanol efo'r geiriau "Nadolig Llawen".  Mae pob cerdyn yn mesur 12cm x 12cm.  Tu fewn i'r cerdyn mae'r geiriau "Gyda phob dymuniad da ar gyfer y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd". Ffordd wych o anfon hwyl y Nadolig i deulu a ffrindiau!

£4.85 -