WEEKLY DESK PLANNER - BANNER PATTERNTREFNYDD WYTHNOSOL - PATRWM BANERI

This weekly planner has a pretty banner pattern and Welsh wording, will help you to organise your week in style.  With 52 tear off sheets showing one week per sheet, and a strong cardboard back, it is a handy A5 size, so will not take up too much desk space. It could even double up as a mouse mat!

Bydd y trefnydd wythnosol hwn efo phatrwm baneri hardd a geiriau Cymraeg, yn helpu i drefnu eich wythnos mewn steil. Gyda 52 o daflenni sydd yn rhwygo, ac yn dangos un wythnos i bob taflen, efo chardfwrdd cryf y tu ôl, yn faint A5 defnyddiol, felly ni fydd yn cymryd gormod o le ar eich desg. Gallai hyd yn oed ddyblu i fyny fel mat llygoden!

£5.40 -