WALES SUPPORTERS SCARFSGARFF CYMRU

Show your Welsh pride with this Welsh Supporter Scarf. Suitable for any Wales fan following rugby or football. The scarf is a double sided design with Cymru / Wales and the Welsh Dragon on both sides.

Dangoswch eich cefnogaeth Gymreig gyda'r Sgarff Cymreig hwn. Yn addas ar gyfer unrhyw gefnogwr o Gymru sy'n dilyn rygbi neu bêl-droed. Mae'r un dyluniad ar y ddwy ochr sef Cymru / Wales a'r Ddraig Goch.

£5.50 -