WALES "JESTER" HAT WITH BELLSHET CYMRU STEIL "JESTER" EFO CLYCHAU

This red, white and green Wales "jester" hat is covered with soft stuffed 'spikes' and metal bells.  Ideal for supporting Wales, or just to wear this St David's Day.  One size only.

Mae'r het goch, gwyn a gwyrdd steil "Jester" hyn yn wedi'i gorchuddio a 'pigiau' efo chlychau metel. Yn ddelfrydol ar gyfer cefnogi Cymru neu i wisgo'r ddydd Gŵyl Dewi hyn . Un maint yn unig.

£4.50 -