WALES/CYMRU - BUTTON BADGEBATHODYN BOTWM - WALES/CYMRU

This button badge is printed on hard enamel with a smooth polished surface and printed with the words "Wales/Cymru", and featuring a cartoon image of a daffodil and a bumble bee.  Safety pin back.

Badge Measurement - 25mm

Mae'r bathodyn botwm hwn wedi cael eu printio ar enamel caled, efo wyneb caboledig llyfn yn cynnwys y geiriau "Wales/Cymru", ac yn dangos delwedd cartŵn o Cennin Pedr a gwenynen. Pin diogelwch y tu ôl.

Mesuriadau Bathodyn - 25mm

£0.80 -