VEGETABLE ROW STRING LINELLINELL LLYSIAU LLINYN

This vegetable row string line is a handy tool and ideal for any gardener. Use the string line and novelty spade stakes to mark your vegetable rows before sowing and planting. The uniquely designed stakes prevents the peg from turning in the soil. Supplied with natural jute twine.

Mae'r llinell llysiau llinyn hyn, yn ddefnyddiol ac yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw arddwr. Defnyddiwch y llinell llinyn a pholion rhaw, i nodi eich rhesi llysiau cyn hau a phlannu. Mae'r cynllun unigryw'r polion, yn atal y peg rhag troi yn y pridd. Cyflenwyd gyda llinyn jiwt naturiol.

£8.49 -