VALERIANE LEBLOND - UNMOUNTED PRINT - YR WYDDORVALERIANE LEBLOND - PRINT HEB EU FOWNTIO - YR WYDDOR

Inspired by the local way of life and landscapes surrounding Cardigan Bay.

Printed on fine art paper with a slightly textured matte finish, using archival inks.

Unmounted print measuring 29.7cm x 21cm (A4).

Mae'r print hwn wedi'i ysbrydoli gan ffordd leol o fyw a thirluniau cyfagos Bae Ceredigion. Wedi cael eu printio ar bapur fine art gyda gorffeniad maeth godidog a defnyddio inciau archifol.

Print heb eu mowntio 29.7cm x 21cm (A4).

£28.00 -