VALERIANE LEBLOND - UNMOUNTED LIMITED EDITION PRINT - PRINT LLEINIAUVALERIANE LEBLOND - PRINT RHIFYN CYFYNGEDIG HEB EU MOWNTIO - PRINT LLEINIAU

Inspired by the local way of life and landscapes surrounding Cardigan Bay.

Printed on fine art paper with a slightly textured matte finish, using archival inks.

Only 25 prints have been made, each print is signed, titled and numbered.

Unmounted print measuring 29.7cm x 21cm (A4)

Mae'r print hwn wedi'i ysbrydoli gan ffordd leol o fyw a thirluniau cyfagos Bae Ceredigion. Wedi cael eu printio ar bapur fine art gyda gorffeniad maeth godidog a defnyddio inciau archifol.

Ond 25 print sydd wedi cael eu gwneud, mae gan bob print llofnod, teitl a rhif.

Print heb eu mowntio 29.7cm x 21cm (A4)

£27.00 -