VALERIANE LEBLOND 2020 CALENDARCALENDR 2020 VALERIANE LEBLOND

This 2020 calendar, features 26 pages of full colour illustrations.  Each page measures 21cm x 29.7cm with a metal ring binding.  Important dates are noted, with plenty of room for you to write your own.  Please note that this calendar is available in Welsh only.

Mae'r calendr 2020 hyn yn cynnwys 26 dudalen o ddarluniau lliw llawn. Mae'r tudalennau yn mesur 21cm x 29.7cm efo rhwymiad modrwy metal. Mae dyddiadau pwysig wedi cael eu nodi, gyda digon o le i chi ysgrifennu eich hun. Sylwch mai calendr hwn ar gael yn Gymraeg yn unig.

£12.00 -