TITLE DEEDS FOR FAMILY HISTORIANS

Title deeds are often overlooked by family historians because they are perceived as a particularly ‘difficult’ or ‘incomprehensible’ resource. In this publication, the author describes the most commonly encountered forms of title deeds and associated documents and provides a set of simple rules that allows the reader to understand the information they contain in plain terms.

32 Pages

Mae gweithredoedd eiddo yn aml yn cael eu hanwybyddu gan haneswyr teulu er iddynt weld yn anodd neu yn annealladwy. Yn y gyfrol hon, mae'r awdur yn disgrifio ffurfiau weithredoedd eiddo a dogfennau fwyaf cyffredin ac yn darparu set o reolau syml sy'n caniatáu i'r darllenydd i ddeall y wybodaeth mewn termau plaen.

32 o dudalennau

£4.95 -