TRACING YOUR SERVICE WOMEN ANCESTORS

Whether you are interested in the career of an individual service woman or just want to know more about the part played by service women in a particular war or campaign, this is the book for you. The author explains which records survive, where they can be found and how they can help in your research. This book covers the roles of women within the armed services from the Crimean War of the 1850s to the aftermath of the First World War and offers an insight into what the records can tell you about the career of an ancestor who served at home or abroad.

Pages: 204

P’un a ydych â diddordeb mewn gyrfa o fenyw gwasanaeth unigol neu eisiau gwybod mwy am y rhan naeth hi chwarae mewn rhyfel neu ymgyrch benodol, mae'r llyfr hwn i chi. Mae'r awdur yn esbonio pa gofnodion sydd wedi goroesi, lle y gellir eu canfod a sut y gallant helpu yn eich gwaith ymchwil. Mae'r llyfr hwn yn gorchuddio'r rhannau oedd menywod yn gwasanaethu o Ryfel y Crimea yn yr 1850au i adladd y Rhyfel Byd Cyntaf ac yn cynnig golwg ar yr hyn y gall cofnodion ddweud wrthych am yrfa o hynafiaid a fu'n gwasanaethu.

204 o dudalennau

£14.99 -