TRACING YOUR POLICE ANCESTORS

This book will help you locate and research officers who served in any police force in Great Britain, from the creation of the Metropolitan Police in 1829.  The author explains the various archives, records and other sources to help with the search. The book also goes on to explain how an officer's career may be traced and understood.

Pages:  146

Bydd y llyfr hwn yn eich helpu i ddod o hyd a swyddogion a fu'n gwasanaethu yn yr heddlu ym Mhrydain Fawr, o'r amser wnaeth yr Heddlu Metropolitan cael eu creu ym 1829. Mae'r awdur yn egluro'r gwahanol archifau, cofnodion a ffynonellau eraill i helpu gyda'ch ymchwil. Mae'r llyfr hefyd yn mynd ymlaen i egluro sut y gall gyrfa swyddog cael ei olrhain a deall.

Tudalennau: 146

£12.99 -