TRACING YOUR PAUPER ANCESTORS

Many family historians will come across links to ancestors who were affected by poverty.  As the history of pauperism has rarely been written about, no previous book has provided a guide to documents and records that family researchers can use to trace their pauper ancestors. This book gives an account of poverty and the poor and offers essential advice on how this information can be used to piece together the lives of distant relatives.

Pages:  192

Bydd llawer o haneswyr teulu yn dod ar draws gwybodaeth i'w hynafiaid a effeithiwyd gan dlodi. Er does dim llyfr blaenorol wedi darparu canllawiau i'r dogfennau a chofnodion, gall ymchwilwyr deuluoedd ei ddefnyddio i'w olrhain eu hynafiaid a effeithiwyd gan dlodi. Mae'r llyfr hwn yn rhoi cyfrif o dlodi a'r tlawd ac yn cynnig cyngor hanfodol ar sut y gall y wybodaeth hon cael ei ddefnyddio er mwyn rhoi darnau'n bywydau perthnasau pell at ei gilydd.

Tudalennau: 192

£12.99 -