TRACING YOUR FIRST WORLD WAR ANCESTORS

This book is a timely guide if you are researching the soldiers, sailors or airmen who fought in the First World War. It is an accessible and up-to-date introduction to get you on your way and to answer those questions that might crop up during your researches. In a straightforward, easy-to-follow style it introduces readers to the multitude of sources they can use to explore the history of the war for themselves.

Pages:  161

Mae'r llyfr hwn yn ganllaw amserol os ydych yn ymchwilio'r milwyr, morwyr neu awyrenwyr a fu'n ymladd yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae'n gyflwyniad cyfredol i chi dod o hyd i'ch ffordd i ateb y cwestiynau a allai codi yn ystod eich ymchwil. Mewn arddull syml ac yn hawdd i'w ddilyn, mae'n cyflwyno darllenwyr at y ffynonellau gallant eu defnyddio i archwilio hanes y rhyfel ar gyfer eu hunain.

161 o dudalennau

£12.99 -