TRACING YOUR COAL MINING ANCESTORS

In the 1920s there were over a million coal miners working in collieries across Great Britain, the industry was one of the most important and powerful in British history. It dominated the lives of generations of individuals, their families and communities, its legacy is still with us today - many of us have a coal mining ancestor. Locating the relevant records can be difficult. This practical book guides researchers through a broad range of sources to get an insight into the lives and experiences of ancestors who worked  underground or just lived in a mining community.

Pages: 266

Yn y 1920au, roedd dros filiwn o lowyr yn gweithio mewn pyllau glo ledled Prydain Fawr, un o'r diwydiannau mwyaf pwysig a phwerus yn hanes Prydain. Oedd yn domineiddio fywydau cenedlaethau, eu teuluoedd a'u cymunedau, a'i etifeddiaeth yn dal i fod gyda ni heddiw - efo llawer ohonom efo hynafiad oedd yn lowyr. Gall lleoli'r cofnodion perthnasol fod yn anodd. Mae'r llyfr ymarferol hwn yn tywys ymchwilwyr drwy ffynonellau eang i gael golwg ar fywydau a phrofiadau ein hynafiaid a oedd yn gweithio o dan y ddaear neu yn byw mewn cymuned mwyngloddio..

266 o dudalennau

£14.99 -