TRACING YOUR CRIMINAL ANCESTORS

Did you have a criminal in the family, an ancestor who was caught on the wrong side of the law?  Then this is the book for you.   All aspects of criminal history are covered - this book will help you discover and investigate the life stories of individuals who had a criminal past, the crimes they committed, and the policing system that dealt with them.

Pages: 173

A oedd gennych droseddwr yn y teulu, hynafiad a oedd ar ochr anghywir y gyfraith? Os felly, dyma'r llyfr i chi. Mae pob agwedd hanes troseddol yn cael eu cynnwys - bydd y llyfr hwn yn eich helpu i ddarganfod ac ymchwilio bywyd unigolion a oedd yn droseddol yn y gorffennol, y troseddau, a'r system blismona oedd yn delio â nhw.

173 o Dudalennau

£12.99 -