TRACING YOUR ANCESTORS THROUGH DEATH RECORDS

Of all family history sources, death records are probably the least used by researchers. They are however, frequently the most revealing of records, giving a far greater insight into our ancestors' lives and personalities.  The author leads readers through the various types of death records, showing how they can be found, read and interpreted. This highly readable handbook is packed with useful information and helpful research advice.

Pages: 178

O'r holl ffynonellau hanes teuluol, cofnodion marwolaethau yn ôl pob tebyg yw'r rhai lleiaf a ddefnyddir gan ymchwilwyr. Fodd bynnag, maent yn aml y mwyaf dadlennol o gofnodion, gan roi llawer mwy mewnwelediad i fywydau a phersonoliaethau ein hynafiaid. Mae'r awdur yn arwain darllenwyr drwy'r gwahanol fathau o gofnodion marwolaeth, gan ddangos sut y gellir eu canfod, darllen a'u dehongli. Mae'r llyfr hwn yn hynod ddarllenadwy yn llawn gwybodaeth ddefnyddiol a chyngor ymchwil defnyddiol.

178 o dudalennau

£12.99 -