TRACING YOUR AIR FORCE ANCESTORS

Whether you are interested in the career of an individual, researching medals awarded to a pilot or crew member or just want to know more about a particular squadron or operation, then this book is for you.  Each era in air force history is covered. In the book, the author also recommends resources available online as well as other books and memoirs to help with your search.

Pages: 211

P'un a oes gennych ddiddordeb mewn gyrfa unigolyn, ymchwilio medalau a ddyfernir i beilot neu griw, neu ddim ond eisiau gwybod mwy am sgwadron neu weithrediad penodol, dyma'r llyfr ar eich cyfer chi. Mae pob cyfnod hanes awyr wedi ei gorchuddio. Yn y llyfr, mae'r awdur hefyd yn argymell adnoddau sydd ar gael ar-lein yn ogystal â llyfrau eraill ac atgofion i helpu gyda'ch archwiliad.

211 o Dudalennau

 

£9.99 -