TRACING FAMILY HISTORY IN WALES

This fascinating paperback book is a guide of how to read inscriptions on Welsh Gravestones.  Everything is covered: personal names and the changes to them over the centuries, family relationships, place names, dates, biblical verses and poems etc.  The author has included information about the Welsh language to help you unravel mutations and older versions of words.

Author:  Gwen Aubery

163 pages

Mae'r llyfr diddorol clawr meddal hyn yn dangos i chi sut i ddarllen arysgrifau ar gerrig beddau Cymreig. Mae popeth yn cael ei orchuddio: enwau personol a'r newidiadau iddynt dros y canrifau, perthnasau teuluol, enwau lleoedd, dyddiadau, penillion Beiblaidd, cerddi ayb. Mae'r awdur wedi cynnwys gwybodaeth ar yr iaith Cymraeg i helpu chi datrys treigliadau a fersiynau hŷn o eiriau.

Awdur: Gwen Aubery

163 o dudalennau

£7.50 -