THE WELSH WHO BUILT CHICAGO - BOOKLLYFR - THE WELSH WHO BUILT CHICAGO

This is an important new volume by Dilys W. Rana, which explores and celebrates the significant though little-known role of Welsh people in the development of America's 'Second City'.

Paperback: 212 pages

Gyfrol newydd gan Dilys W. Rana, sydd yn archwilio ac yn dathlu'r rôl arwyddocaol bobl o Gymru yn y datblygiad o ail ddinas America.

Clawr Meddal: 212 o dudalennau

£15.00 -