THE TITHE MAPS OF WALES

A comprehensive guide to the tithe maps of Wales held in the National Library of Wales -  comprising a detailed essay that discusses the planning and production of such maps, land ownership and occupation, surveying and valuing. Included 38 maps, illustrations and 19 tables.

Pages:  376

Llawlyfr cynhwysfawr i holl fapiau degwm Cymru a gedwir yn y Llyfrgell Genedlaethol Cymru, yn cynnwys traethawd manwl sydd yn trafod cynllunio a chynhyrchu mapiau o'r fath, perchenogaeth ac anheddiad, arolygu a phrisio'r tir. Yn cynnwys 38 map, darluniau du-a-gwyn a 19 tabl.

376 o dudalennau

£15.00 -