THE SURNAMES OF WALES

Common surnames in Wales can be a major stumbling block for those researching their Welsh ancestry. This book attempts to dispel many of the myths which surround the subject of surnames in Wales (such as the widely-held belief that nearly everyone in Wales has the surname Jones).  It also describes the development of surnames within Wales down to modern times.  Also, there are maps showing the distribution of the more interesting or typical surnames in the early part of the nineteenth century.  The book draws heavily upon examples of surnames and given names recorded in ancient pedigrees and more recent family history research

Pages:  323

Gall cyfenwau cyffredin yng Nghymru fod yn faen tramgwydd mawr ar gyfer y rhai sy'n ymchwilio'i hachau Cymreig. Mae'r llyfr hwn yn ceisio chwalu llawer o'r mythau sy'n amgylchynu'r testun cyfenwau yng Nghymru megis y gred gyffredin bod bron pawb yng Nghymru efo'r cyfenw Jones). Mae hefyd yn disgrifio datblygiad cyfenwau yng Nghymru i lawr y cyfnod modern. Hefyd, mae mapiau sy'n dangos cyfenwau mwy diddorol neu nodweddiadol yn gynnar yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae'r llyfr yn tynnu'n helaeth ar enghreifftiau o gyfenwau ac enwau a chofnodwyd mewn achau hynafol ymchwil hanes teulu mwy diweddar.

323 o Dudalennau

£19.99 -