THE LITTLE HERO - THE AUTOBIOGRAPHY OF JOSEPH PARRYYR ARWR BACH - HUNANGOFIANT JOSEPH PARRY

This book is the autobiography of Joseph Parry (1841-1903), Wales's most celebrated composer of his time, based on the composer's diary notes written from January to May 1902, reflecting his work, his personality, his relationship with his family and his musical acquaintances. It contains 4 black-and-white illustrations. A bilingual volume.

Pages:  77

Cyfrol ddwyieithog, sef hunangofiant Joseph Parry (1841-1903), cyfansoddwr mwyaf enwog Cymru yn ei ddydd, wedi ei seilio ar nodiadau dyddiadur y cyfansoddwr a ysgrifennwyd rhwng Ionawr a Mai 1902, yn adlewyrchu ei waith, ei bersonoliaeth a'i berthynas gyda'i deulu a'i gydnabod cerddorol. 4 llun du-a-gwyn.

77 o dudalennau

£4.95 -