THE LAST DAYS OF DOLWYN

The peaceful village of Dolwyn is thrown into turmoil thanks to the arrival of a ruthless water company.  Is this truly the last days of Dolwyn or are village residents capable of fighting to save their homes from becoming a reservoir?

Running Time:  91 minutes approx.

Mae'r pentre’ heddychlon Dolwyn yn cael eu taflu mewn i gythrwfl diolch i ddyfodiad o gwmni dwr didostur. Ydy hyn yn wirioneddol y diwrnodau diwethaf o Dolwyn neu bydd preswylwyr y pentre’ yn ddigon galluog i arbed eu cartrefi rhag dod yn gronfa dwr?

Amser Rhedeg: tua 91 munud

£18.99 -