THE ILSTON BOOK - EARLIEST REGISTER OF WELSH BAPTISTS

This volume, presents the first complete text of The Ilston Book, an early primary source of Welsh Nonconformist history recording the proceedings of Particular Baptist congregations in South Wales from 1649 to 1660

Pages:  142

Dyma'r testun cyflawn cyntaf o Lyfr Ilston, ffynhonnell gynradd gynnar o hanes Anghydffurfiaeth yng Nghymru, sy'n olrhain cynulleidfaoedd y Bedyddwyr yn ne Cymru o 1649 i 1660

142 o dudalennau

£19.50 -