THE HOME FRONT 1939-45

The Home Front played a significant role in the Second World War. Millions volunteered to serve part-time in the Home Guard.  All of this activity created a huge mass of paper, which archivists are only now coming to grips with. It provides us with the means of finding out what our ancestors did on the Home Front. This book will guide you through the wide variety of sources available; it will tell you what to look for and where to find it.

Pages:  64

Chwaraeodd yr 'Home Front' rhan sylweddol yn yr Ail Ryfel Byd. Aeth miliynau i wirfoddoli i wasanaethu rhan-amser. Gwnaeth yr holl weithgarwch hwn, creu twr enfawr o bapur, mae archifwyr dim ond yn awr wedi dod i'r afael â hwy. Mae'n rhoi gwybod beth wnaeth ein hynafiaid ar y 'Home Front'. Bydd y llyfr hwn yn eich tywys drwy'r amrywiaeth eang o ffynonellau sydd ar gael; bydd yn dweud wrthych beth i edrych amdano a ble i ddod o hyd iddo.64 o dudalennau

£5.95 -