THE DIARY OF FRANCIS KILVERT - JUNE-JULY 1870

A second volume of entries from Francis Kilvert's diary published by the National Library of Wales. This volume covers the period June - July 1870.  The two volumes together cover the period from 27th April-18th July 1870.

Pages:  141

Dyma'r ail gyfrol o gofnodion allan o ddyddiaduron Francis Kilvert i'w chyhoeddi gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r gyfrol hon yn cynnwys y cyfnod o Mehefin-Gorffennaf 1870. Mae'r ddwy gyfrol efo'i gilydd yn cynnwys y cyfnod o 27 mis Ebrill - 18 Gorffennaf 1870.

141 o dudalennau

 

£10.00 -