THE DEVELOPMENT OF WELSH HERALDRY - VOLUME I

This is the first comprehensive account of Welsh heraldry.  The book contains a wealth of illustrations, traces the development of Welsh heraldry, and contains a Welsh armorial and ordinary of Welsh arms.The fullest scholarly analysis of the development of heraldry in Wales

Pages:  433

Mae llyfr hyn yn y cyfrif cynhwysfawr cyntaf o herodraeth yng Nghymru.  Mae'r llyfr yn cynnwys cyfoeth o ddarluniau, yn olrhain datblygiad yr herodraeth Gymreig. Y dadansoddiad ysgolheigaidd llawnaf o ddatblygiad herodraeth yng Nghymru

433 o Dudalennau

£40.00 -